Nyheter

 • Ledige stillingar ved Velledalen Naturbarnehage SA

  Velledalen Naturbarnehage har ledig desse stillingane:

  11.06.2021 10.56
 • ALLE BARN OG UNGE SKAL HA DET TRYGT OG GODT I BARNEHAGEN OG PÅ SKULEN

  Mobbeombodet er ei ombodsteneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får ein trygg og god kvardag i barnehagen og på skulen. Mobbeombodet kan svare på spørsmål, gi støtte og vegleiing til barn, elevar og foreldre som står i vanskelege situasjonar. I tillegg jobbar mobbeombodet med førebygging og bidreg gjerne med kurs og foredrag på ulike område. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet. Mobbeombodet har teieplikt.

  01.09.2020 10.56
 • OPPSTART NYTT BARNHAGEÅR 2020/2021

  Velkommen til nytt barnehageår. Første dag etter ferien er tysdag 11.august 2020 for barn som allereie går i barnehagen.

  06.08.2020 23.26
 • BARNEHAGEN OPNAR IGJEN MÅNDAG 20.04.20

  Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidd ein ny rettleiar som skal gjelde for barnehagane etter gjenopning. Velledalen naturbarnehage SA vil fylgje dei råd og tiltak som står i rettleiaren. Dette skal bidra til at både foreldre, barn og tilsette skal føle seg trygge.

  20.04.2020 11.05
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...