Nyheter

 • Uteområde

  Nærmiljøet til barnehagen er svært bra med nærleik til elvar, turstiar, Fetvatnet, skogen, sætrar, fjell og idrettsanlegg. Barnehagen disponerar eit stort uteområde som er under stadig utvikling.

  18.08.2021 15.22
 • Ledige stillingar ved Velledalen Naturbarnehage SA

  Velledalen Naturbarnehage har ledig desse stillingane:

  11.06.2021 10.56
 • ALLE BARN OG UNGE SKAL HA DET TRYGT OG GODT I BARNEHAGEN OG PÅ SKULEN

  Mobbeombodet er ei ombodsteneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får ein trygg og god kvardag i barnehagen og på skulen. Mobbeombodet kan svare på spørsmål, gi støtte og vegleiing til barn, elevar og foreldre som står i vanskelege situasjonar. I tillegg jobbar mobbeombodet med førebygging og bidreg gjerne med kurs og foredrag på ulike område. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet. Mobbeombodet har teieplikt.

  01.09.2020 10.56
 • OPPSTART NYTT BARNHAGEÅR 2020/2021

  Velkommen til nytt barnehageår. Første dag etter ferien er tysdag 11.august 2020 for barn som allereie går i barnehagen.

  06.08.2020 23.26
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...