Uteområde

Nærmiljøet til barnehagen er svært bra med nærleik til elvar, turstiar, Fetvatnet, skogen, sætrar, fjell og idrettsanlegg. Barnehagen disponerar eit stort uteområde som er under stadig utvikling.