Uteområde

Nærmiljøet til barnehagen er svært bra med nærleik til elvar, turstiar, Fetvatnet, skogen, sætrar, fjell og idrettsanlegg. Barnehagen disponerar eit stort uteområde som er under stadig utvikling. Planane framover er å få planta frukt og bær, dyrke ulike grønnskaker og urter. Ulike dyr er også venta på sesongbesøk i barnehage-hagen.

Med dei naturgjevne føresetnadane i nærområdet er det naturleg for barnehagen å ha uteliv som hovudfokusområde. Vårt ønskje er at barna i barnehagen skal få gode opplevingar frå leik i naturen og friluftsakvitetetar, samt kunnskap om korleis vi dyrkar mat og kontakt med små og store husdyr.

Vi ønskjer at barna skal trivast ute i alt slags vêr, vere aktive, utforskande og nyfikne over kva dei opplever ute i naturen, og såleis lære seg å bli glad i naturen. Det ein er glad i og som tyder noko for ein når ein er liten, er det lettare å ta vare på og nytte på ein berekraftig måte i vaksen alder.