Barnehagerute 2019/2020

I linken under finn de barnehageruta for 2019/2020 vedteken i juni 2019 av styret ved Velledalen Naturbarnehage SA. De finn og barnehageruta bakerst i årsplanen under menyval årsplan.