Barnehagerute 2023/2024

I linken under finn de barnehageruta for 2023/2024 vedteken i juni 2023 av styret ved Velledalen Naturbarnehage SA. De finn og barnehageruta bakerst i årsplanen under menyval årsplan.