FAU ved Velledalen Naturbarnehage SA

På foreldremøtet 14. august vart desse foreldra valde til FAU ved barnehagen.

Regndalen:  Tonje Torkildsen                                   Vara:     Camilla Moen

                   tonje.t@hotmail.com                                        camilla_moen_45@hotmail.com

                   Tlf:  993 65 049                                               Tlf:  405 54 047   

Geita:          Karn Lade                                          

                   karnlade@gmail.com                                   

                   Tlf:  415 13 752                                                   

 

Råna:          Renate Skjortnes-Drabløs                       Vara:    Erik Opshaug

                   renate@xi.no                                                     erik_93a@hotmail.com

                   Tlf:  901 76 713                                                 Tlf:  417 61 236

                                   

  • Medlem av SU: 
  • Vara til SU: