FAU ved Velledalen Naturbarnehage SA

På foreldremøtet 15. august vart desse foreldra valde til FAU ved barnehagen.

Regndalen:  Karn Lade                                           Vara:    Erik Langlo Opshaug

                  karnlade@gmail.com                                        erik_93a@hotmail.com

                  920 43 282                                                      417 61 236

Geita:         Malene Busengdal                                Vara:   Renate Skjortnes-Drabløs

                  malene@busengdal.no                                    renate@xi.no

                  415 13 752                                                    901 76 713

 

Råna:         Sondre Bårnes                                        Vara:   Lasse Lundstad

                 sondrebaarnes@gmail.com                                 lalundstad@yahoo.com

                 Tlf: 977 89 609                                                  Tlf: 975 29 942

                                   

  • Medlem av SU: 
  • Vara til SU: