Skjema utarbeida av folkehelseinstituttet for kva tid barn som har vore sjuke eller t.d hatt hovudlus kan gå på barnehagen

Sjema gir ei grei oversikt over dei mest vanlege barnesjukdommane, vanlege symptom og kva førehandsreglar ein må ta med omsyn til behandling og kva tid barnet kan gå på barnehagen.