/>

GODKJENNING SOM LÆREBEDRIFT

12.09.17 EIN NY MILEPÆL FOR VERKSEMDA ER NÅDD

Møre og Romsdal fylkeskommune godkjente 12.09.17 Velledalen naturbarnehage SA i høve Opplæringslova §4-3 som lærebedrift i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Godkjenninga inneber at verksemda er vurdert til å kunne gi opplæring i samsvar med læreplanane og verksemda har godkjent fagleg leiar.