ÅRSMØTE VELLEDALEN NATURBARNEHAGE SA

Velledalen Naturbarnehage SA kallar inn til årsmøte 26. april 2017 kl. 19.00 på Velledalen grendahus - hjørneklasserommet.

I linkane under finn de årsmøtedokument og revisors beretning.  Alle foreldre ved barnehage samt representantar for stiftingslaga har møte - og røysterett.

Saker ein ønskjer handsama på årsmøtet må vere styret i hende innan 4. april 2017.

Årsmøtedokument

Revisors beretning 2016

VEL MØTT!