Lola Day Care på Filippinane

I 2016 samla barna på Velledalen naturbarnehage SA inn heile 4.061,- kr til Lola Day Care

Barna har hatt vaffelkafe, seld heimelaga syltetøy og laga kunst for sal. May Britt Tynes kom på besøk i november 2016.  Då hadde ho med seg mykje spennande som barna fekk sjå og kjenne på.  I tillegg viste ho film frå Lola Day Care.