/>

LIVSGLEDEBARNEHAGE

Velledalen Naturbarnehage SA har blitt LIVSGLEDEBARNEHAGE FOR ELDRE.

Vi har inngått avtale med Sykkylven Bu og Aktivitetssenter om å kome på besøk.  I første omgang satsar vi på tre besøk fram til juni 2017. Barnehagen har motteke gule livsglede T-skjorter til små og store samt ein livsgledesekk til barnehagen. Aktivitetar som vi kan gjere saman kan  vere å spele spel, lese barnebøker eller synge.  Første gruppe reiser allereide på besøk 15. februar.

 

 

Vi har også planar om ein vaffelkafe i mars her på barnehagen.  Då vil vi invitere eldre i Velledalen og Straumgjerde til kafe på barnehagen.

Vi gler oss alle saman til besøk på BUAS og til å få besøk på barnehagen :)