DUGNAD 12. SEPTEMBER 2016 KL. 18.00-20.30

Det vert ny dugnad måndag 12. eptember 2016 kl. 18.00-20.30. Det vert sjølvsagt servering av kaffi og kaffimat.

Tysdag 6. september og onsdag 7. september fekk vi gjort ein heil del av arbeidet.  Noko står framleis att.

  • Ferdigstilling av vedskjul
  • Beising av topplist på gjerde
  • Støtter til frukt- og bærtre
  • Topplist på sandkasse
  • Fjerne treporten og tette gjerde med gjerdenot, toppstreng og topplist.
  • Vindskeibord på Kosebua  ( Jorun , Lars Even og Lidvar har kontroll på dette)
  • Fotballmål
  • Kle igjen nokre av notrutene på gjerde oppe på barnehagen.

 

Ta med verktøy som trengst.