/>

"ORDLEK FOREBYGGER LESE-OG SKRIVEPROBLEMER"

I siste nummer av" Første Steg" har Gyri Aure skrive ein artikkel om Velledalen naturbarnehage sin bruk av språkleiken BRAVO. Ein fin artikkel om det arbeidet som vi gjer i vår barnehage med omsyn til språk og språkutvikling.

Har du lyst til å lese artikkelen kan du gå inn på lenkja under.  

Artikkelen heiter "Ordlek forebygger lese- og skriveproblemer" og går frå side 16-19 i magasinet.

www.udf.no/forstesteg-eblad