/>

NATURPILOTENE

2. november gjennomførte Lene, Renate og Anita dagskurset Naturpilotene"med barnehagen på tur i nærmarka"

Kursinnhaldet var variert og inspirerande for tilsette i ein naturbarnehage.

Her er nokre av temaene frå kurset:

  • Friluftslivets år og naturpilotene
  • Kva seier forskning om barn og friluftsliv?
  • Kva er ein naturpilot og kva må dei kunne?
  • Naturpiloter som inspiratorer for andre vaksne
  • Kva er ei oppleving og kva skal til for at friluftslivsopplevingar vert varige?
  • Kva er friluftsliv for 0-3 åringar?
  • Kva er friluftsliv for 3-6 åringar?
  • Gode naturopplevingar på barn sine premissar
  • Naturen som læringsarena
  • Turmat for barnehagebarn

Vil du vite meir om naturpilotane?  Då kan du gå inn på www.naturpilotene.no