/>

PROSJEKT FILIPPINANE

Barna ved Velledalen Naturbarnehage SA hadde våren 2014 vaffelkafe der dei selde eigenprodusert kunst til inntekt for Lola Day Care v. May Britt Tynes på Filippinane.

Barna fekk inn kr. 1.730,- som er blitt overført til "Prosjekt Filippinane". 

 

I dag kom det eit nyhendebrev brev frå May Britt Tynes.  Brevet kan de lese i linken under:

infobrev 15 2014 -data (3)

Barnehagen skal ha hausttakkefest og FN-kafe 24. oktober og inntekter frå dette arrangementet vil gå til "Prosjekt Filippinane"