/>

TILSETTE FRÅ VELLEDALEN NATURBARNEHAGE SA HELDT INNLEGG PÅ APPLEGØYER KONFERANSEN I ÅLESUND 2. APRIL 2014

Lene Hjellegjerde frå base Råna, Hege Utgård frå base Geita og Marianne Strømme frå base Regndalen held innlegg for 170 barnehage- og skulefolk på APPLEGØYER konferansen i Ålesund 2. april 2014. Konferansen var i regi av Sunnmøre Regionråd.

Tema på konferansen var:

  • Generasjon Touch
  • Korleis kome i gng med bruk av IPad i kommune/barnehage
  • Bruk av IPad der barnet er med som produsent
  • Når er nettbrettet eit unikt pedagogisk hjelpemiddel?
  • Korleis kan moderne teknologi støtte læring?
  • Korleis kan ein moderne IPad vere eit verkty i det pedagogiske arbeidet i "min" barnehage?
  • Animasjon og kreativ læring for generasjon Touch ved bruk av IPad
  • Velledalen naturbarnehage SA: Prosjekt IPad i Sykkylven kommune  og korleis brukar vi IPaden i Velledalen naturbarnehage SA?
  • Giske barnehage: Geocaching i barneahage

Dei tilsette fekk gode tilbakemeldingar frå barnehagefagleg rådgjevar Kristin Dyrkorn.  På telefon fortalde ho at ho var stolt over innlegget deira, jmf og innlegget til Kristin Dyrkorn på gruppa framsnakk Sykkylven.

Hege, Marianne og Lene trekte fram appar som vi i barnehagen synest er gode til bruk i det pedagogiske arbeidet.  Marianne synte og ein liten animasjonsfilm som Mathias Oldeide og ho hadde laga ved hjelp av IPad. IPaden er eit godt verkty for laging av enkle animasjonsfilmar saman med barna.