PÅSKEFRUKOST ONSDAG 9. APRIL KL. 07.00-09.00

Vi inviterer foreldre og sysken til barn på barnehagen på påskefrukost onsdag 9. april frå kl. 07.00-09.00.

Påmeldingsliste til frukosten heng  i garderoba til Geita og Regndalen ned på barnehagen.  Vi håper mange set av litt tid til å ete frukost saman med oss denne dagen!

 

Vi må ha påmelding i løpet av måndag 07.04.13 slik at vi får berekna matinnkjøp .

VELKOMMEN TIL EI KOSELEG MORGONSTUND SAMAN MED OSS PÅ RÅNA, GEITA OG REGNDALEN!