FOLKEHELSEINSTITUTTET INFORMERER

Informasjon til publikum er sendt ut frå Folkehelseinstituttet vedrørande noroviruset / omgangssjuke.

Skrivet kan de lese i linken under:

NOROVIRUS INFO FRÅ FOLKEHELSEINSTITUTTET