FORELDREMØTE TYSDAG 13.08.13 KL.18.00-20.30

Velledalen Naturbarnehage SA ønsker velkommen til foreldremøte førstkomande tysdag 13.08.13 kl. 18.00-20.30 på barnehagen.

Vi får besøk av Heidi Aabrekk i Intempo.  Ho vil informere om BRAVOLEIKEN.

Fullstendig innkallinag og sakliste finn de i linken under:

INNKALLING FORELDREMØTE 130813

 

Håper flest mogleg tek seg tid til å møte.  Nyttig informasjon om komande barnehageår vil bli gitt  frå dagleg leiar og dei andre tilsette på dei ulike basane.

VEL MØTT!