TREFF FOR NYE SØKJARAR OG SMÅBARNSFORELDRE SOM ER NYSGJERRIGE PÅ BARNEHAGEN VÅR MÅNDAG 22.01.24

Førstkomande måndag 22.01.24 møtast vi oppe på Råna kl. 11.30-14.00. Vi leitar fram litt leiker og legg til rette for litt sosialt samvær frå kl. 11.30-14.00. Frå kl. 12.00 er det muleg å sjå seg litt rundt på barnehagen. Tilbodet vil halde fram kvar måndag fram t.o.m måndag 26.02.24.

Dersom dette vert populært kan det vere mulegheit for å forlegne tilbodet vidare utover våren.

Velkommen til alle!