Velledalen Naturbarnehage SA, Ikornnes FUS barnehage og Læringsverkstedet Krikane barnehage inviterer til felles foreldremøte

21. mars 2023 kjem Kari Pape til Velledalen grendahus. Ho vil frå kl. 18.30-20.30 halde foredrag rundt tematikken "å balansere mellom frihet og grenser".

Stikkford frå kvelden:

  • Frå lydighet til ansvarlighet. Korleis gjer vi det?
  • Å sette grenser for barn handlar ikkje om å begrense fridomen til barn, men  å skape tryggleik.

Det er Kari Pape som er foredragsholder for kvelden.

Fra Foreldreportalen.no henter vi denne informasjonen om Kari: Jeg er utdannet barnehagelærer og har hovedfag i barnehagepedagogikk. Jeg er enke og har to voksne sønner. Mitt hovedfokus er relasjonen mellom mennesker, mellom voksne og barn og mellom barn. Jeg er opptatt av hvordan vi som voksne kan bidra til at barn opplever trygghet i møte med andre mennesker og bygger et godt, realistisk selvbilde. Jeg har skrevet 12 bøker om disse temaene. Etter 16 år som pedagogisk leder og styrer i egen barnehage i Oslo, valgte jeg i 2004 å legge ned barnehagen for å satse for fullt som forfatter og foredragsholder. I tiden etter 2004 har dette tatt all min tid. I tillegg til kurs og kompetanseheving for barnehagepersonale har jeg holdt en rekke foreldrekurs, ofte i regi av barnehager. Jeg har ledet kompetansehevingsprosjekter for fylker, kommuner, bydeler, barnehagekjeder og barnehager i hele landet. Mitt hovedfokus har alltid vært det ansvaret de voksne har i møtet med barn. Jeg har gjennom disse årene opplevd hvordan voksnes væremåter, holdninger og relasjoner bidrar til å påvirke barns oppvekst, læring og utvikling. De siste årene har jeg opplevd en stadig større usikkerhet blant foreldre, knyttet til hverdagssituasjoner i familien. Jeg opplever at det er et behov for en kanal der foreldre kan få hjelp til å håndtere små og store hverdagsutfordringer og ønsker nå å bruke mer av tiden min på dette. Samtidig ønsker jeg å bidra til å skape et bedre utgangspunkt for det utrolig viktige samarbeidet mellom foreldre og barnehage

 

Vi håper rett så mange foreldre ved barnehagen vil ta turen til Velledalen Grendahus denne kvelden.