Onsdag 26.10.22 kl. 14.00-16.00 inviterer vi til FN-kafe og hausttakkefest

Vi serverer "klare sjølv suppe" m flatbrød og til dessert er det kake og kaffi.

Barna på Geita og Råna har laga produkt som dei vil selje. Foreldra betaler det dei ønskjer for mat og kaffi og produkta til barna.

Inntekta går til "Lola Day Care "  på Fillipinane v. May Britt Tynes.