Frå måndag 17.10.22 er fleire private barnehagar ramma av streik.

Velledalen Naturbarnehage SA er pr. i dag ikkje råka av streiken.

Dersom de vil vite meir om kvifor private barnehagar er ramma av streik, kan de klikke dykk inn på linken under.

faktaark-om-streik-17102022