/>

Brannvernveke og Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og tryggleik ved brann og andre ulykker, og har gode råd om brannvern til alle.

Meir informasjon om brannvern og Bjørnis finn du her:

Facebook, åpen side: www.facebook.com/brannbamsen
Facebook, lukket gruppe: www.facebook.com/groups/bjornis.barnehagegruppe
Instagram: www.instagram.com/brannbamsen
YouTube: www.youtube.com/brannbamsenbjørnis
Snapchat: Brannbamsen

 

Gå inn på www.brannvernuka.no for råd og tips om brannvern i heimen.

Viktige nødnummer:  BRANN   -   POLITI   -   AMBULANSE

                                110             112               113     

 

                                VARSLE   -   REDDE  -   SLOKKE