/>

Slettegjerdedag 13.september 2022

Tysdag denne veka var alle førskulebarna i Sykkylven kommune samla på Slettegjerde.Ein av aktivitetane var å måle eit måleri saman. Måleriet måler ca 120*190cm og er måla på lerret på ramme. Dette måleriet vil førskulebarna i kommuna gjerne gi til den nye sentrumsskulen. Det kan vere kjekt for mange barn å sjå att måleriet sitt når dei byrjar på den nye sentrumsskulen.

Bilde1: På dette bilete har 30 førskulebarn måla.

Bilde 2: Her har omlag 40 barn måla på måleriet

Bilde 3: Her har 10 barn til vore i aksjon med pensel og fargar.

Bilde 4: Her er bilde nesten ferdig og 60 barn har sett sitt avtrykk.

Barna har fått bestemme sjølv kva og kor det vil måle, men det er blitt oppfordra til ikkje å måle oppå noko som er måla fra før av og heller ikkje berre  måle "klattar". Dei er bedt om å ha ein tanke med kva dei målar.  Måleriet inneheld dermed både soler, stjerner, skyer, regn, troll og monster, hjerter, blomster og sjølvportrett. I tillegg er her bokstavar og former.