Ledige stillingar ved Velledalen Naturbarnehage SA

Velledalen Naturbarnehage har ledig desse stillingane:

40% fast stilling som pedagogisk leiar

100% vikariat  som pedagogisk leiar i tidsrommet 09.08.21-31.12.22. Stillinga kan bli forlega heilt eller delvis fram til 08.07.22

66% vikariat som barne- og ungdomsarbeider /assistent i tida 09.08.21-08.07.22

For meir informasjon sjå stillingsutlysing på NAV sine sider.

Søknadsfrist: 25.06.21

Søknad sendast til: styrar@velledalen-naturbarnehage.no