/>

ALLE BARN OG UNGE SKAL HA DET TRYGT OG GODT I BARNEHAGEN OG PÅ SKULEN

Mobbeombodet er ei ombodsteneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får ein trygg og god kvardag i barnehagen og på skulen. Mobbeombodet kan svare på spørsmål, gi støtte og vegleiing til barn, elevar og foreldre som står i vanskelege situasjonar. I tillegg jobbar mobbeombodet med førebygging og bidreg gjerne med kurs og foredrag på ulike område. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet. Mobbeombodet har teieplikt.

Slik når du mobbeombodet:

Tlfnr:  712 80 433 / 911 40 259

Epost: mobbeombodet@mrfylke.no

De kan følgje mobbeombodet på facebook:  www.facebook.com/mobbeombodetmr

For meir informasjon om mobbeombodet sjå:  www.mrfylke.no/mobbeombodet