/>

INVITASJON TIL FELLES FORELDREMØTE 9. MAI 2019 KL. 18.00-20.00

I samband med at to av barnehagane i Sykkylven er med i Læringsmiljøprosjektet, vert foreldre/føresette i alle barnehagane invitert til felles foreldremøte 9. mai.

Det toårige prosjektet vert arrangert i regi av Utdanningsdirektoratet, med Læringsmiljøsenteret som fagleg ansvarleg. Målet er å sikre gode-og trygge barnehage-og skulemiljø, utan mobbing og andre krenkingar. Foreldra spelar ei viktig rolle i dette arbeidet. Hovudtema for kvelden vert korleis vaksne/foreldre kan skape robuste og trygge barn, med utgangspunkt i livsmestring.

Foredrag:"Robusthet for livsmestring- den voksnes rolle"

Foredragshaldar: Elin Nesvoll Vangsnes - Nasjonalt senter for læringsmiljø - og adferdsforskning.