BARNEHAGEN ER STENGT FREDAG 19. OKTOBER 2018

Denne dagen har barnehagen studiedag. Tema på studiedagen er "Naturpilotene i møte med ny rammeplan". Kurset skal gi innføring og inspirasjon til korleis naturen kan nyttast som arena for leik, omsorg, læring og danning. Kurset vil gi kjennskap til relevant forsking og endringar i rammeplanen som berører naturen som læringsarena.

Andre tema vil vere:

* naturens tyding i eit livsmestrings- og helseperspektiv

* forskningsbasert kunnskap på barns uteleik og risikoleik

* kvifor er det viktig å gi barna erfaringar frå naturen og nærmiljøet?