DUGNAD TYSDAG 16.10.18 KL. 16.00-19.00

Vi må ha ein haustdugnad før vinterne set inn. Denne gongen gjer vi ein vri og serverer brennsut kl. 16.00 før dugnaden. Brennsuten vert servert på ute.

Vi håper mange kjem slik at vi får unna arbeidet raskt. 

I lenka under ser du kva arbeid som må gjerast.

 

INNKALLING TIL DUGNAD TYSDAG 161018.docx