BARNEHAGEN HAR FÅTT HJARTESTARTAR

26. september fekk barnehagen montert hjartestartar på banehagen.

Hjartestartaren står montert i personalgangen ved inngangsdøra til personalgarderoba. Ein forelder deltok saman med dei tilsette på vegleiing i bruk av hjartestartar. Personalet gjennomførte hjartestartarkurs våren 2018, men det var greit å få ein kort repetisjon av korleis ein brukar hjartestartaren.