FAU ved Velledalen Naturbarnehage SA

På foreldremøtet i august 2018 vart desse foreldra valde til FAU ved barnehagen.

Regndalen:  Vibeke Evensen                          Vara:  Tor Magne Josefsen

                  vibekeevensen@gmail.com                   tormagnej@hotmail.com

                  Tlf: 951 56 817                                   Tlf: 413 22 780

Geita:         Lasse Lundstad                           Vara:   Almedina Ribic

                  lalundstad@yahoo.com                           malikiss91@gmail.com                           

                  Tlf: 975 29 942                                      Tlf: 980 02 273              

Råna:         Ellinor Nordstrand                       Vara:  Frank Hole

                 ellinor.nordstrand@gmail.com                frank@velledalen.com

                 Tlf: 481 17 569                                    Tlf: 951 89 880

                                   

  • Medlem av SU: 
  • Vara til SU: