Nyheter

 • BARNEHAGEN OPNAR IGJEN MÅNDAG 20.04.20

  Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidd ein ny rettleiar som skal gjelde for barnehagane etter gjenopning. Velledalen naturbarnehage SA vil fylgje dei råd og tiltak som står i rettleiaren. Dette skal bidra til at både foreldre, barn og tilsette skal føle seg trygge.

  20.04.2020 11.05
 • FORELDRESUPPORT TELEFON

  VED BEHOV FOR HJELP OG VEGLEIING I HEIMEN KAN FORELDRESUPPORT TELEFONEN NYTTAST. TELEFONNR. 116123 ( TAST 2)

  26.03.2020 11.41
 • STATEN TEK REKNINGA NÅR FORELDREBETALING UTEBLIR

  I ettermiddag kom denne gladmelding for dykk foreldre og for oss private barnehagar. Akkurat korleis dette skal administrerast er ikkje klarlagt endå. Difor vert vi førebels oppfordra til at faktura går som normalt inntil vidare og at for mykje betalt vert kreditert mot seinare faktura.

  17.03.2020 17.49
 • TIPS TIL HEIMEAKTIITETAR

  Alle blir vi berørt av stenging av barnehagar og skular grunna COVID-19. her er ei side med tips til aktivitetar de kan gjere heime saman med barna dykkar.

  16.03.2020 19.11
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...