Barnehagerute 2018/2019

I linken under finn de barnehageruta for 2018/2019 vedteken i juni 2018 av styret ved Velledalen Naturbarnehage SA. De finn og barnehageruta bakerst i årsplanen under menyval årsplan.